VB administratie
Erik en Andre
Bekijk onze bedrijfsfilm

Nieuws

Zoeken op:
Geldig beconnumer nodig voor aanvraag bijzonder uitstel
Belastingadviseurs kunnen verzoeken om bijzonder uitstel voor het doen van aangiften. Maar dan moeten zij wel beschikken over een geldig beconnummer. Hof Arnhem-Leeuwarden moest dat onlangs nog eens benadrukken. Lees verder...
OR krijgt grotere rol bij beloning bestuurder
De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2018 ingestemd met het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen. Lees verder...
Terugvordering staatssteun wettelijk geregeld
De Wet terugvordering staatssteun treedt 1 juli 2018 in werking. De wet voorziet in een nationaalrechtelijke grondslag voor de terugvordering van staatssteun door bestuursorganen indien de Europese Commissie besluit dat steun is verleend die moet worden teruggevorderd. Lees verder...
Brancheverenigingen: maak financieel advies fiscaal aftrekbaar
Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars willen dat de kosten van financieel advies fiscaal aftrekbaar worden. Hierover hebben ze een brief geschreven aan staatssecretaris Snel. Lees verder...
Belastingdienst in verzuim met oplossen probleem toeslagen
De Nationale ombudsman oordeelde over een klacht over niet-nagekomen toezeggingen van de Belastingdienst/Toeslagen voor de verrekening van openstaande toeslagschulden. Lees verder...
Een derde werknemers betaalt reiskosten zelf
Een derde van de werkende Nederlanders krijgt geen reiskostenvergoeding, ov-kaart of leaseauto van de baas. Van de medewerkers die twintig kilometer of meer van huis naar werk reizen moet 22% in eigen buidel tasten, omdat zij geen enkele vorm van vergoeding ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Athlon. Lees verder...
Geen naheffing bij verhoging btw-tarief
Het kabinet wil niet dat ondernemers extra administratieve lasten ondervinden door de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 plaatsvinden. Staatssecretaris Snel heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten. Lees verder...
MKB Nederland wijst btw-verhoging af
MKB-Nederland wil dat het MKB wordt gecompenseerd voor de eenzijdige verhoging van het lage btw-tarief. Onderzoeksinstituut Panteia heeft voor MKB Nederland onderzocht wat de effecten van de btw-verhoging van het lage tarief naar 9% zijn voor drie productgroepen in de grensstreken. Uit dat onderzoek blijkt dat de gevolgen van de maatregel groot zijn. Lees verder...
Belastingdienst pas in 2019 klaar voor nieuwe privacywet
De Belastingdienst loopt achter om te voldoen aan de privacyregelgeving. Staatssecretaris Snel geeft aan dat dit nog een jaar kan duren. Lees verder...
Inkomensverschillen onder laagopgeleiden het kleinst
De inkomensverschillen tussen huishoudens met een laag opgeleide hoofdkostwinner zijn kleiner dan die van huishoudens met een hoger opgeleide hoofdkostwinner. Ook herstelde het gemiddeld inkomen van huishoudens met een laag opgeleide hoofdkostwinner minder voorspoedig van de economische crisis. Lees verder...